Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
ul. Jasnogórska 15/17
44-100 Gliwice
tel. 32 231 25 61
sekretariat@sp6.gliwice.eu